เปิดบัญชีออมทรัพย์ Chill D รับประกันวัคซีน Covid-19 ฟรี

จันทร์ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๓๔
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชิลดี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มอบแผนประกันและความคุ้มครองระยะสั้น ของบริษัทซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สำหรับผู้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชิลดี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ระหว่าง 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564 และมีเงินฝากเฉลี่ย ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
เปิดบัญชีออมทรัพย์ Chill D รับประกันวัคซีน Covid-19 ฟรี

ความคุ้มครองครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลจากการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งแรก ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน ที่มีสาเหตุมาจากการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 วงเงิน 10,000 บาท และหากเจ็บป่วยภาวะโคม่าจะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท โดยความคุ้มครองจะสิ้นสุดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อผู้ขอเปิดบัญชีปิดบัญชี

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชิลดี สะดวกสบายใช้เวลาเพียง 5 นาที ผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking หลังจากนั้น สามารถทำการยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-Eleven ใกล้บ้าน

สำหรับการคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ยจะใช้ยอดเงินคงเหลือทุกสิ้นวัน และนับค่าเฉลี่ยเงินฝากตั้งแต่วันที่มีเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้เพิ่มเติมได้ที่ www.cimbthai.com/…ce.html หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 02 626 7777

พิเศษไปอีกขั้น ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค. 2564 มีสิทธิ์รับ 7-Eleven M-Coupon สูงสุด 300 บาท (www.cimbthai.com/…hill-d- savings-and-chill-d-debit-card-by-cimb-thai.html )

และรับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และมีเงินฝากเฉลี่ย ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป (www.cimbthai.com/…hb.html )

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชิลดี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัลที่ผนึกข้อดีไว้ครบ ฟรี ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตแรกเข้าและรายปีแบบไม่มีเงื่อนไข ฟรี กดถอนเงินจากตู้ ATM ทุกธนาคารทั่วไทยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ฟรี ช้อปปิ้งจากทุกเว็ปทั่วโลกไม่มีค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน (FX) 2.5%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงสุดถึง 2% ต่อปี โดยวงเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี วงเงินฝาก 10,000 - 50,000 บาท ดอกเบี้ย 2% ต่อปี วงเงินฝาก 50,001 - 100,000 บาท ดอกเบี้ย 1% ต่อปี วงเงินฝาก 100,001 บาทขึ้นไปดอกเบี้ย 0.2% ต่อปี และจ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน

ที่มา: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด