"RBF" มอบหน้ากาก N 95 ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ รพ.พระมงกุฎเกล้า

พฤหัส ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๕:๕๖
แพทย์หญิง จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF มอบหน้ากากอนามัย N 95 จำนวน 900 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นำไปใช้สำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด-19 โดยมี พันเอก รชต ลำกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อเร็วๆ นี้
RBF มอบหน้ากาก N 95 ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ รพ.พระมงกุฎเกล้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด