มูลนิธิไอวีแอลมอบเงิน 3 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิทางการแพทย์ 4 แห่ง ช่วยเหลือวิกฤติโควิด-19

พฤหัส ๑๕ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๐๘:๓๔
มูลนิธิไอวีแอลมอบเงิน 3 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิทางการแพทย์ 4 แห่ง เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือวิกฤติโควิด-19 เงินสมทบทุนดังกล่าวมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ และศิริราชมูลนิธิ เพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ ยังได้มอบเงินให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ เพื่อสนับสนุนโครงการรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย สำหรับตรวจหาการติดเชื้อเชิงรุกของกลุ่มเสี่ยงในชุมชนที่มีการแพร่ระบาด พร้อมทั้งเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ นอกเหนือจากความช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยแล้ว มูลนิธิไอวีแอลยังได้มอบเงินให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังสภากาชาดอินเดียในการรับมือกับวิกฤติโควิด-19 และยังได้บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 300 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลในประเทศอินเดียที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ
มูลนิธิไอวีแอลมอบเงิน 3 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิทางการแพทย์ 4 แห่ง ช่วยเหลือวิกฤติโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด