เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ส่งมอบถุงยังชีพให้กับ พาร์ทเนอร์กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน กลุ่มแรงงาน พร้อมกำลังใจส่งตรงสู้ภัย Covid-19

14 Jul 2021

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ แนวราบ แนวสูง ซึ่งได้รับ ISO รายแรกของไทย เร่งระดมบรรเทาทุกข์ ส่งมอบถุงยังชีพ ให้กับ พาร์ตเนอร์ กลุ่มแรงงาน กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างแนวราบอย่างเร่งด่วน ด้วยกำลังใจส่งถึงทีมงานแนวหน้า

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ส่งมอบถุงยังชีพให้กับ พาร์ทเนอร์กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน กลุ่มแรงงาน พร้อมกำลังใจส่งตรงสู้ภัย Covid-19

นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) เร่งบรรเทาทุกข์มอบถุงยังชีพ ให้ความช่วยเหลือ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต้องเร่งระดมให้ความช่วยเหลือ ด้าน ปากท้อง ความเป็นอยู่ ในเบื้องต้น ซึ่งได้ส่งมอบถุงยังชีพประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็น รวมถึง ยารักษาโรค เพื่อบรรเทาทุกข์ เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ จากกรณีที่ต้องหยุดการทำงาน ช่วงการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด อีกทั้งเสริมมาตรการให้คำแนะนำ การรักษาด้านสุขลักษณะ พร้อมดูแลการเว้นระยะห่าง ด้านการป้องกันอย่างเคร่งครัด ในทุกโครงการ เพื่อสานต่อ การดูแล ชุมชนโครงการ A Happy Living Community พร้อมทั้งขอให้คนไทยทุกคน ได้ผ่านพ้นช่วงสถานการณ์วิกฤติ ในครั้งนี้ ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19