ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันทำอาหารเกาหลี ในงาน "Hansik Contest Global Taste of Korea"

พุธ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๙
"The Secret of Healthy K-Foods"
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันทำอาหารเกาหลี ในงาน Hansik Contest Global Taste of Korea

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย, กระทรวงเกษตร อาหารและกิจการชนบทแห่งประเทศเกาหลี (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs) และองค์การโคเรีย อะโกร-เทรด เซ็นเตอร์ (aT Center) ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันการทำอาหารเกาหลี  ในงาน "2021 Hansik Contest Global Taste Of Korea" เปิดประสบการณ์เพื่อนิสิต นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป เพื่อเปิดโลกทัศน์กว้างไกลและเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ที่สนใจในอาหารเกาหลี และชื่นชอบในศิลปะการทำอาหาร

คุณสมบัติ

 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุ ระหว่าง 18 - 50 ปี ณ วันที่เข้าร่วมการแข่งขัน
 • ไม่จำกัดเพศของผู้เข้าแข่งขัน
 • ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกิจกรรมได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบ

รางวัลการประกวดผู้แข่งขัน

- ผู้ชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
- รองชนะเลิศลำดับที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
- รองชนะเลิศลำดับที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
- พร้อมของที่ระลึกจากประเทศเกาหลี

กำหนดการแข่งขัน

 • เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ตั้งแต่วันนี้ - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบตัดสิน วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
 • รอบตัดสินแข่งขันทำอาหารเกาหลี ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564

วิธีการสมัคร

 • อัพโหลดคลิปวิดีโอ ความยาว 1 นาที เล่า 3 หัวข้อ

  1.แนะนำตัวเอง

  2.เมนูอาหารเกาหลีที่ชื่นชอบ พร้อมอัดคลิปตัวอย่างการปรุงอาหารเกาหลี

  3.เหตุผลที่อยากเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้

 • ส่งลิงค์วิดีโอ และกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ที่ www.thebridgesmagazine.com/…od2021/ ซึ่งทางผู้จัดจะใช้วิดีโอเป็นตัวตัดสินคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเพียง 10 ท่าน เข้าร่วมแข่งทำอาหารเกาหลีรอบตัดสิน และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทางเพจ I Love Thailand I Love Korea

กติกาการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องประกอบอาหาร ตามเมนูการแข่งขันทั้ง 2 เมนู ได้แก่

 1. เมนูกิมจิเพื่อสุขภาพ (Healthy Kimchi) การทำกิมจิด้วยส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพ
 2. เมนูของหวาน ที่ใช้ส่วนผสมของผลไม้เกาหลี

**ซึ่งผู้จัดงานจะจัดเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบในการทำอาหารให้ อย่างไรก็ตามผู้เข้าแข่งขันสามารถนำอุปกรณ์หรือวัตถุดิบส่วนตัวมาเองได้ เพื่อความสะดวกต่อตัวท่าน

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: โทร 02-5397294, 083-0967355 ทางอีเมล์ : [email protected] , [email protected]

**หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงทางผู้จัดจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและขอให้ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมได้ทางเฟสบุ้คแฟนเพจ @LoveThaiKor

ที่มา: เค.ที.ซี.ซี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด