ไทยสมายล์และการบินไทย ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดขอนแก่น

พุธ ๑๔ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๑๑
เมื่อเร็วนี้ ๆ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย น.ส.อรุณศรี ภู่ดี รักษาการผู้จัดการการบริการ จังหวัดขอนแก่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และตัวแทนสายการบินไทยและไทยสมายล์ ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประจำปี 2564 จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสการจัดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาขอนแก่นประจำปี 2564 โดยพิธีอัญเชิญเทียนพระราชทานนี้จัดขึ้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น
ไทยสมายล์และการบินไทย ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด