มหาวิทยาลัยศรีปทุมและกัลยาณมิตร ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน สู้ภัยโควิด-19

ศุกร์ ๐๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๘
มหาวิทยาลัยศรีปทุม และกัลยาณมิตร โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแม่ชี เป็นครั้งที่ 3 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่3 ซึ่งมีเมนูอาหารเป็นข้าวหมูแดง ร้านนายไซ จำนวน 300 จาน จัดถวาย ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย
มหาวิทยาลัยศรีปทุมและกัลยาณมิตร ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน สู้ภัยโควิด-19
มหาวิทยาลัยศรีปทุมและกัลยาณมิตร ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน สู้ภัยโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด