ขอขอบคุณ! 6 คณบดี SPU ผนึกกำลัง ส่งมอบน้ำเก๊กฮวยน้ำลำไยและอาหารว่าง สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร ศูนย์ฉีดวัคซีน SPU

ศุกร์ ๐๙ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๑๔
6 คณบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์, ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์, ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี, ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ส่งมอบน้ำเก๊กฮวยและน้ำลำไย แสนอร่อย จำนวน 150 ขวดพร้อมด้วยอาหารว่างขนมกะหรี่พัฟ จำนวน 153 ชิ้น สนับสนุนทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์ฉีดวัคซีน SPU อาคาร 11 เพื่อเป็นกำลังใจ โดยมี อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีน SPU มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้รับมอบ
ขอขอบคุณ! 6 คณบดี SPU ผนึกกำลัง ส่งมอบน้ำเก๊กฮวยน้ำลำไยและอาหารว่าง สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร ศูนย์ฉีดวัคซีน SPU

ม.ศรีปทุม ขอขอบพระคุณ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนได้รับวัคซีน และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น ชุด PPE อาหาร น้ำดื่ม ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้นเพื่อสนับสนุน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ และบริการนักศึกษา ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน SPU อาคาร 11  ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่ ศูนย์น้ำใจ : คุณทัศนีย์ โทร.08 -16343903  คุณเสาวณีย์ / โทร. 08 5808 7137 หรือ อ.เปรมจิต โทร. 08 -17513990

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอขอบคุณ! 6 คณบดี SPU ผนึกกำลัง ส่งมอบน้ำเก๊กฮวยน้ำลำไยและอาหารว่าง สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร ศูนย์ฉีดวัคซีน SPU

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด