ช่าง กพร.ฝึก "คิวช่าง" ยกระดับงานบริการผ่านแอป เพิ่มช่องทางหารายได้ลดโควิด-19

พุธ ๐๗ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๐๕
ช่าง กพร.ฝึก "คิวช่าง"ยกระดับงานบริการผ่านแอป เพิ่มช่องทางหารายได้ลดโควิด-19

ก.แรงงาน ประกาศข่าวดีจับมือแอปคิวช่าง เตรียมพัฒนาช่างกพร. เพิ่มช่องทางหารายได้ป้องกันโควิด-19

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานโดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดนโยบายให้ กพร. ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ช่างฝีมือในรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์มากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งล่าสุด กพร. ได้ร่วมกับบริษัท เน็กซเตอร์ดิจิตอล จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานบริการช่างฝีมือผ่านธุรกิจดิจิทัล ดำเนิน "โครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า และพัฒนาแพลตฟอร์มค้นหาช่างคุณภาพ" โครงการนี้เป็นความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของช่างฝีมือ ยกระดับคุณภาพงานบริการที่สะดวกรวดเร็ว สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการและสังคม โดยจัดฝึกอบรมออนไลน์เพื่อรับงานผ่านแอปพลิเคชัน "คิวช่าง" ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม-13 สิงหาคม 2564

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า สำหรับหัวข้อการอบรมประกอบด้วย (1) ภาพรวมแอปพลิเคชัน "คิวช่าง" การใช้งาน (2) การรับงานจากแพลตฟอร์ม "คิวช่าง" (3) ข้อกำหนดการทำงาน และจ่ายค่าบริการ (4) ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน "คิวช่าง" และ (5) ขั้นตอนการลงทะเบียน และใช้งานแอปพลิเคชัน จะอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Team ฝึกอบรมจำนวน 5 รุ่น (จำกัดรุ่นละไม่เกิน 30 คน) รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 16 กรกฎาคม 2564    รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 6 สิงหาคม 2564 และรุ่นที่ 5 อบรมวันที่ 13 สิงหาคม 2564 นำร่องฝึกอบรมให้แก่ช่างฝีมือในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ นครปฐม และนนทบุรี และจะขยายการฝึกอบรมทั่วประเทศต่อไป

"ซึ่งคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติหรือผ่านการประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ 1 และพักอาศัยหรือทำงานใน  3 จังหวัดข้างต้น สนใจโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09 8017 7198 (คุณโศรดา) และสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อีกหนึ่งความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ เพิ่มช่องทางในการหารายได้สำหรับช่างคุณภาพที่ผ่านการอบรม ทดสอบฯ และรับรองความรู้ความสามารถจาก  กพร." อธิบดี กพร. กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด