NER คว้ารางวัล Master Entrepreneur Award กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร จากเทวี APEA

อังคาร ๐๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๓๒
นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ คว้ารางวัล Master Entrepreneur Award กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร จากเวที Asia Pacific Entrepreneurship Award 2021 (APEA)
NER คว้ารางวัล Master Entrepreneur Award กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร จากเทวี APEA

โดยคัดเลือกผู้บริหารที่มีแนวคิด วิสัยทัศน์ ในการบริหารองค์กร ผลประกอบการให้เติบโตและสนับสนุนให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในการปฎิบัติหน้าที่ รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเพื่อสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

ที่มา: ธามดี พลัส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด