SISB ประชุมนักวิเคราะห์

จันทร์ ๐๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๓๙
คุณยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , คุณสุนันทา ลีลาแสงสาย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี และคุณศุภกร อุณหไพบูลย์ นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) ถ่ายภาพร่วมกันในงาน Analyst Meeting สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564 เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ยังไม่เห็นสัญญาณลดลงอย่างชัดเจน จึงปรับรูปแบบการเรียนการสอนผ่านออนไลน์แทน พร้อมทั้งเดินหน้าขยายกิจการ "โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี" Phase II คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดรับนักเรียนเพิ่มได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ส่วนโรงเรียน SISB จังหวัดนนทบุรี ได้มีการทำพิธีลงเสาเข็มก่อสร้าง ซึ่งการก่อสร้างแบ่งเป็นสองเฟส คาดว่าเฟสแรกจะพร้อมเปิดให้บริการภายในเดือนสิงหาคม 2565
SISB ประชุมนักวิเคราะห์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด