ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "เผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกแนวทางการกำกับดูแลในยุคเทคโนโลยีใหม่"

ศุกร์ ๐๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๓๐
สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)และสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "เผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกแนวทางการกำกับดูแลในยุคเทคโนโลยีใหม่"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกแนวทางการกำกับดูแลในยุคเทคโนโลยีใหม่

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์ระบบ Zoom Webinar) วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.30 - 12.00 น.

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ forms.gle/…ttZBkm6 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : law.utcc.ac.th/…ี่ Line Official : @ott-regulation

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด