มูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง แก่สถาบันประสาทวิทยา มูลค่า 2 ล้านบาท

พฤหัส ๐๑ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๒๙
มูลนิธิเอสซีจี นำโดยนายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี พร้อมด้วยนางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี ร่วมส่งมอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงให้สถาบันประสาทวิทยา มูลค่า 2 ล้านบาท โดยมี นพ. ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา นพ.สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันประสาทวิทยา พญ.พึงใจ เขียนดวงจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา นพ.เขตต์ศรีประทักษ์ นพ.ชำนาญการพิเศษ สถาบันประสาทวิทยา และ นพ.อภิณัฐ รอดวรรณะ นพ.ชำนาญการ สถาบันประสาทวิทยา เป็นผู้แทนรับมอบ

เครื่องดังกล่าว สามารถช่วยตรวจผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทที่มีโรคอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ลิ้นหัวใจรั่ว ลิ้นหัวใจตีบ หัวใจโต โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นการตรวจด้วยการใช้การสะท้อนกลับของคลื่นเสียงความถี่สูง และรายงานผลเป็นภาพให้เห็นบนจอ ซึ่งจะแสดงรูปร่าง ขนาด การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ และลิ้นหัวใจอย่างชัดเจน

ที่มา: เอสซีจี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด