สนพ.พะเยา ยกระดับฝีมือรองรับอัตราค่าจ้างตามาตรฐานฝีมือแรงงาน

จันทร์ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๕:๑๗
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรพนักงานขับรถยกสินค้า (Forklift Driver) จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2564 โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 20 คน เป็นการฝึกอบรมให้กับพนักงาน บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน รองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับแรงงานในสถานประกอบการ ณ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา
สนพ.พะเยา ยกระดับฝีมือรองรับอัตราค่าจ้างตามาตรฐานฝีมือแรงงาน
สนพ.พะเยา ยกระดับฝีมือรองรับอัตราค่าจ้างตามาตรฐานฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด