ปตท.สผ. คว้ารางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม Golden Peacock Global Award ที่ประเทศอินเดีย

ศุกร์ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๔:๒๗
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ Golden Peacock Global Award ครั้งที่ 16 จากการให้ความสำคัญและดำเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการมอบรางวัลจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Awards Ceremony โดย The Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย
ปตท.สผ. คว้ารางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม Golden Peacock Global Award ที่ประเทศอินเดีย

Golden Peacock Global Award for Corporate Social Responsibility เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ที่มา: ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด