ททบ.5 ส่งมอบเครื่องอุปโภค/บริโภคให้กับชุมชนคนไร้เสียง

ศุกร์ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๓:๑๖
ททบ.5 ลงพื้นที่ส่งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค/บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยสิ่งของต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพันธมิตร อาทิ ข้าวสาร ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น-โทมิ รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร Ohlala และ หน้ากากอนามัย (ผ้า) ณ ชุมชนคนไร้เสียง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีผู้พักอาศัยมีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือ คนหูหนวก จำนวน 65-70 ครัวเรือน ที่กำลังเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ พร้อมทั้งยังได้ให้กำลังใจแก่คนในชุมชนให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี
ททบ.5 ส่งมอบเครื่องอุปโภค/บริโภคให้กับชุมชนคนไร้เสียง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด