ม.หอการค้าไทย รับมอบแอลกอฮอล์จากจิตอาสาพระราชทาน

อังคาร ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๓:๑๗
ผศ.ลักขณา เศาธยะนันท์ รองอธิการบดีอาวุโสสายงานบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 250 ขวด จาก จิตอาสาพระราชทาน ที่มอบให้แก่ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อนำไปใช้ในศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล "หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย" เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564
ม.หอการค้าไทย รับมอบแอลกอฮอล์จากจิตอาสาพระราชทาน
ม.หอการค้าไทย รับมอบแอลกอฮอล์จากจิตอาสาพระราชทาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด