รมช.ประภัตร ลงพื้นที่อำเภอศรีประจันต์ มั่นใจ 5 โครงการส่งเสริมอาชีพ ช่วยเกษตรกรชาวสุพรรณบุรี สร้างรายได้ สู้วิกฤต COVID-19

จันทร์ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๐๙:๐๔
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกำลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งนี้ ได้นำต้นพลิกอ่อน จำนวน 20,000 ต้น และสารอินทรีย์ พร้อมปุ๋ย มามอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเป็นการสนับสนุน "โครงการสางเสริมอาชีพเสริมสร้างรายได้ กู้วิกฤต COVID-19" บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำภาคประชาชนเข้าร่วม
รมช.ประภัตร ลงพื้นที่อำเภอศรีประจันต์ มั่นใจ 5 โครงการส่งเสริมอาชีพ ช่วยเกษตรกรชาวสุพรรณบุรี สร้างรายได้ สู้วิกฤต COVID-19

นอกจากนี้ รมช.ประภัตร ยังได้กล่าวถึงการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนา โดยจะส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่การหาพันธุ์พืชและสัตว์ ไปจนถึงการหาตลาดรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร โดยโครงการที่จะส่งเสริมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีดังนี้ 1.โครงการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรปลูกพริก 2.โครงการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีด 3.โครงการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรเลี้ยงปลาดุก 4.โครงการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ - เป็ดไข่ 5.โครงการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรเลี้ยงวัว โดยทุกโครงการฯ นั้น รมช.ประภัตรได้เน้นย้ำกับหน่วยงานในพื่นที่ ให้ลงพื้นที่ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ และสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ของเกษตรกรในทันที ทั้งนี้ ทุกโครงการฯ ที่สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ รมช.ประภัตร ได้มีการเริ่มทดลองทำแปลงเรียนรู้ไว้ในพื้นที่ สำหรับให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้อย่างครบวงจรแล้ว

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด