อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ(Drone)

จันทร์ ๒๑ มิถุนายน ๒๐๒๑ ๐๘:๔๐
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ พุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อุทยานบึงบัว ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตร ดำเนินการฝึกอบรมโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมกับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบที่อยู่ในภาคการเกษตร และกลุ่มผู้ว่างงานหรือผู้ถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สนใจเป็นผู้บังคับอากาศไร้คนขับเพื่อการเกษตร ให้มีความรู้และทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับได้ ตลอดจนการให้บริการเกษตรกรและสนับสนุนภาคการเกษตรเพื่อไปพัฒนาการทำเกษตรต่อไปในอนาคตนายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ผู้ดำเนินการฝึกอบรม เปิดเผยว่า สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ประสานความร่วมมือกับทางบริษัท จัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติในหลักสูตรผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมทั้งความรู้และทักษะการเป็นนักบินโดรนเพื่อการเกษตรก่อนยื่นขอรับใบอนุญาต ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ ประกอบด้วย ส่วนประกอบของโดรน การเปลี่ยนชิ้นส่วน การขนย้าย การใช้เครื่องบังคับ การผสมสารที่ใช้ในการพ่น การปฏิบัติระบบการบินแบบอัตโนมัติ การบำรุงรักษา ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงการทำใบอนุญาตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2564 ซึ่งคัดเลือกผู้สมัครที่มีความสนใจและตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการเข้าอบรม จำนวน 27 คน

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว เป็นการนำเทคโนโลยีโดรนมาใช้ในการทำงานภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มความแม่นยำ ลดต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรงงาน ลดความเสี่ยงอันตรายในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

 

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด