สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จัดฝึกเทคนิคการใช้เครื่องวัดค่าสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ สนองภาคอุตสาหกรรมด้านสีรถยนต์

จันทร์ ๒๑ มิถุนายน ๒๐๒๑ ๐๘:๒๕
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรม สาขาเทคนิคการใช้เครื่องวัดค่าสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ซึ่งจัดขึ้นตามความต้องการของแรงงานในสถานประกอบการกลุ่มเคาะพ่นสีรถยนต์ โดยมีความต้องการพัฒนาทักษะในการใช้เครื่องวัดค่าสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ให้สามารถนำค่าสีที่ได้มาผสมสีได้เทียบเท่าสีเดิมของรถได้ ตลอดจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ พร้อมเทคนิคการขัดเคลือบเงาสีรถยนต์ มีผู้เข้าอบรม จำนวน 18 คน ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2564

สำหรับการฝึกครั้งนี้เกิดจากการผลักดันของภาคเอกชนที่มองถึงการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจและความต้องการแรงงานด้านเคาะพ่นสีรถยนต์ โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับแรงงานในพื้นที่และสนองภาคอุตสาหกรรมด้านเคาะพ่นสีรถยนต์ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท นิบปอนเพ้นต์(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทฮวด จำกัด และบริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด .ในการสนับสนุนวิทยากร วัสดุการฝึก ณ อาคารฝึกอบรมช่างเคาะพ่นสีรถยนต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด