ซีพี รีเทลลิงค์ บริจาคน้ำดื่มมวลชนและเจลแอลกอฮอล์ให้กับรพ.ปากเกร็ด2

ศุกร์ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๗:๐๔
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด บริจาคน้ำดื่มมวลชน จำนวน 500 แพ็ค และยูสตาร์เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 500 หลอด สมทบโรงพยาบาลปากเกร็ด 2 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี คุณนิภาพร ยอดทอง และนายแพทย์สรภัญ ส่งเสริมพงษ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลปากเกร็ด 2 จังหวัดนนทบุรี ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
ซีพี รีเทลลิงค์ บริจาคน้ำดื่มมวลชนและเจลแอลกอฮอล์ให้กับรพ.ปากเกร็ด2

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด