ครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 58

ศุกร์ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๔:๐๘
สิริฤกษ์ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ครบรอบปีที่ 58 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในช่วงเช้า มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิชัยมงคลและศาลแม่ไทร บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ จากนั้น มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยได้รับเกียรติจาก นายเกริกไกร จีระแพทย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รศ.วิรัช เมธีดำรงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยและประธานโครงการ [email protected] นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดพรหมวงศาราม เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 58 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง  ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคาร 24 (อาคารสัญลักษณ์) ชั้น 18 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 58
ครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 58

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด