ม.พะเยา ร่วมกับชุมชนพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ Phayao Learning City ปีที่ 2

พฤหัส ๑๗ มิถุนายน ๒๐๒๑ ๑๕:๑๙
ในรอบเดือนมิถุนายน 2564 ทีมนักวิจัยจากโครงการ Phayao Learning City นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมนักวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ร่วมมือกับคนในชุมชน เพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
  1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (Learning Space of Phayao Learning City Network) 3 แห่ง ประกอบด้วย สวนนนดา แหล่งเรียนรู้การทำสบู่สมุนไพร บ้านจานใบไม้ศิริสุข แหล่งเรียนรู้การทำจานใบไม้จากวัสดุธรรมชาติ และ บ้านดินคำปู้จู้ Live & Learn Mud House แหล่งเรียนรู้การปั้นดินและเตาพิซซ่า โดยแหล่งการเรียนรู้ทั้งหมด ออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมา อาจารย์วรินทร์ รวมสำราญ และ ทีมวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  2. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและสร้างนวัตกรชุมชน รวมถึงนักธุรกิจน้อย ร่วมกับ นายกเทศบาลเมืองพะเยา และผู้อำนวยการกองการศึกษาและผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพะเยาและทีมงาน
  3. มอบเงินปันผลจากการขายสินค้าของผู้เรียนในโครงการ Phayao Learning City แก่ นายกเทศบาลเมืองพะเยา ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ศพอส.) กลุ่มสานใจฮัก และ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โครงการ Phayao Learning City ปีที่ 2 ได้รับการสนับสนุนโดย หน่วยบริหารจัดการทุนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด