"บล.คันทรี่ กรุ๊ป" จัดสัมมนาออนไลน์ "หลักการสังเกต Trading Zone, Trending Zone และการนำไปประยุกต์ใช้"

พฤหัส ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๐๙:๒๙
บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CGS ขอเชิญนักลงทุนและผู้สนใจร่วมรับฟังสัมมนา Online ในหัวข้อ "หลักการสังเกต Trading Zone, Trending Zone และการนำไปประยุกต์ใช้" ที่จะทำให้ผู้ชมได้ทำความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความหมายของ Zone สำคัญที่เกิดขึ้นในกราฟ, ข้อสังเกต เพื่อแบ่งแยกประเภท และการนำไปใช้งานบนกราฟจริง โดยมีคุณ เดชธนา ฟางสะอาด (คุณบี) ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์รายย่อย บล. คันทรี่ กรุ๊ป รับหน้าที่เป็นวิทยากร
บล.คันทรี่ กรุ๊ป จัดสัมมนาออนไลน์ หลักการสังเกต Trading Zone, Trending Zone และการนำไปประยุกต์ใช้

จึงขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.

ที่มา: บางกอก ออทัม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด