กองทุนบัวหลวงปิดกอง 'TRIGGER 6-21' ทำผลตอบแทน 5.78% เกินกว่าเป้าหมาย ในระยะเวลาที่กำหนด

พุธ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๕:๕๖
รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงมีความยินดีที่จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่า กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 6-21 หรือ TRIGGER 6-21 ที่เปิดขายในช่วงวันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น จะครบกำหนดอายุกองทุนในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นี้ โดยสามารถหาผลตอบแทนได้ 5.78% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายผลตอบแทนที่วางไว้ 5% ภายใน 6 เดือน โดยได้ทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 และผู้ลงทุนจะได้รับเงินในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ ในราคาหน่วยลงทุนละ 10.5781 บาท จากราคาเริ่มต้นที่ 10 บาท
กองทุนบัวหลวงปิดกอง 'TRIGGER 6-21' ทำผลตอบแทน 5.78% เกินกว่าเป้าหมาย ในระยะเวลาที่กำหนด

เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน กองทุนบัวหลวงจะพิจารณาโอกาสและรูปแบบทริกเกอร์ฟันด์ที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอแก่ ผู้ลงทุนที่สนใจการลงทุนในรูปแบบทริกเกอร์ฟันด์อีกในอนาคต

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ที่มา: หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด