วว. ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคชีน COVID-19 มหาวิทยาลัยรังสิต

พุธ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๕:๕๖
ศ .(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง อว. ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคชีน COVID-19 มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลการบริหารจัดการและมอบวัลดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลาการทางการแพทย์และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ โอกาสนี้ ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ อาคารนันทนาการ 14 มหาวิทยาลัยรังสิต
วว. ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคชีน COVID-19 มหาวิทยาลัยรังสิต
วว. ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคชีน COVID-19 มหาวิทยาลัยรังสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด