EXIM BANK เยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมสนับสนุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

พุธ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๐๙:๔๒
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบเงินบริจาค คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ใช้งานแล้วสภาพดี จำนวน 10 เครื่อง และของเล่นสำหรับเด็กทารกและเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK ร่วมกันบริจาค ในกิจกรรมเพื่อสังคม "EXIM 1 ปันสุข…ให้น้องได้ยินเสียง" โดยมีนายศุขสนั่น โชติกเสถียร (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ในโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมแห่งแรกของประเทศไทย ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564
EXIM BANK เยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมสนับสนุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด