APM เยี่ยมชมโรงงาน เอส.พี. ออโต้โปรดักส์

อังคาร ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๕:๔๓
ดร. สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ ผศ.สุดา ปีตะวรรณ ที่ปรึกษา พร้อมด้วยคุณณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ และทีมงาน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท เอส.พี. ออโต้ โปรดักส์ จำกัด (SP) ผู้ผลิตชุดสายไฟในรถยนต์ โดยมี คุณภารณ ธีรภานุ กรรมการบริษัท ให้การต้อนรับ ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้
APM เยี่ยมชมโรงงาน เอส.พี. ออโต้โปรดักส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด