วิศวฯ หัวการค้า พาธุรกิจ ฝ่าโควิด

อังคาร ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๐:๕๑
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญผู้สนใจเตรียมพบกับ งาน #เสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ " วิศวฯ หัวการค้า พาธุรกิจ ฝ่าโควิด " ร่วมพูดคุยไปพร้อมกันกับ ดร.มณิสรา บารมีชัยและศิษย์เก่าวิศวฯ ที่พร้อมพาธุรกิจฝ่าวิกฤติ #โควิด คุณดิลกคุณ นพคุณ - วิศวฯ รุ่น 16 สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ - เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยานอาวุโส บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - เจ้าธุรกิจนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท โกรนิตี้ โกลบอล จำกัด คุณเอกชัย ปินตาเรือน - วิศวฯ รุ่น 19 สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ - เจ้าของธุรกิจ Bike Man Delivery Local Delivery Service จ.เชียงใหม่ คุณดุลฟิรตรี เจ๊ะมะ - วิศวฯ รุ่น 19 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย - เจ้าของธุรกิจศูนย์จำหน่ายและออกแบบผ้าบาติก The Deep Shops - นักออกแบบผลงานศิลปะ
วิศวฯ หัวการค้า พาธุรกิจ ฝ่าโควิด

ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2664 เวลา 18.30 น. ผ่านทาง Facebook Live คณะวิศวกรรมศาสตร์ www.facebook.com/…ng.utcc

จัดโดย #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร./ไลน์ : 095-367-5507

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด