มูลนิธิโอสถสภามอบรถเข็นความดันลบ ร่วมเป็นพลังสู้โควิด-19

อังคาร ๑๕ มิถุนายน ๒๐๒๑ ๐๙:๕๐
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่ 3 จากซ้าย) รับมอบรถเข็นความดันลบสำหรับใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร มูลค่ารวม 1,320,000 บาท จากนายพรพัฒน์ มิตรานนท์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิโอสถสภา (ที่ 4 จากซ้าย) โดยมีนางสุธิดา เสียมหาญ  ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมส่งมอบ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โอสถสภาได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดยทีมวิศวกรของโอสถสภา มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4.8 ล้านบาท ได้แก่ แคปซูลความดันลบจำนวน 3 คัน และรถเข็นความดันลบจำนวน 18 คันให้แก่โรงพยาบาล 16 แห่ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี เพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด