COTTO ติดกลุ่ม "บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน 2564" เป็นปีแรก

อังคาร ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๐๘:๐๔
ต้องบอกว่า ฟ้าหลังฝน ย่อมมีอะไรดี เสมอ เพราะท่ามกลางวิกฤตโควิด 19 ที่ระบาดไปทั่วทุกหย่อมหญ้า จนผู้บริหารหลายรายต้องเก็บหมอนนอนเสื่อกันไปแล้วหลายราย บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ COTTO ที่รวมตัวใหม่ แล้วกลับออกมายืนยันตัวตนอีกรอบบนหน้าปัดแผงการลงทุน อย่างเป็นทางการมาได้ 2 ปีกว่า ๆ ก็ได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ให้อยู่ในทำเนียบ "บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน" หรือ ESG Emerging List ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) และเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนแบบยั่งยืนที่ทนทานต่อวิกฤตการณ์โควิด โดย COTTO เป็น 1 ใน 24 หลักทรัพย์ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2564 และติดกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปีนี้ด้วยงานนี้ คุณนำพล มลิชัย บอสใหญ่ วิสัยทัศน์ไกลจากเอสซีจี เซรามิกส์ คงยิ้มมากกว่าแก้มปริ ไปแล้ว ... อ้าว !! ทำดี ก็ต้องให้กำลังใจกันบ้าง จริงมั้ยคะ
COTTO ติดกลุ่ม บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน 2564 เป็นปีแรก

ข้อมูลประกอบ

การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนกลุ่ม ESG Emerging จะพิจารณาจากข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ที่ปรากฏในการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานและเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี รายงานแห่งความยั่งยืน ข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความยั่งยืนของหน่วยงานตลอดจนความริเริ่มหรือลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับประเด็นด้าน ESG ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของรายได้ หรือการประหยัดต้นทุนของกิจการในรอบปีการประเมิน

หน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ ได้พัฒนาฐานข้อมูลความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน (ESG) โดยริเริ่มคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG หรือกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2558 เป็นปีแรกและดำเนินการต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน โดยในส่วนของการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนกลุ่ม ESG Emerging นับเป็นปีที่สองที่ได้ดำเนินการ

 

ที่มา: PR Solution

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด