มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC ครบรอบปีที่ 58

จันทร์ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๓:๕๑
ขอเชิญชวนบุคลากร หรือศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.หอการค้าไทย เข้าร่วมพิธีวันครบรอบวันสถาปนา "มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC ปีที่ 58" โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564ตั้งแต่เวลา 09.19 น. เป็นต้นไป
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC ครบรอบปีที่ 58

กำหนดการ

09.19 น. พิธีไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิและศาลแม่ไทร
09.49 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 18 อาคาร 24
10.49 เสร็จสิ้นกิจกรรม

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC ครบรอบปีที่ 58

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด