"ครูกัลยา" ให้ความเชื่อมั่น เด็ก-ผู้ปกครอง เปิดเทอมได้เรียนอย่างปลอดภัยจากโควิด-19 ย้ำรัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนให้ครูในพื้นที่เสี่ยงสีแดง

จันทร์ ๑๔ มิถุนายน ๒๐๒๑ ๐๙:๕๑
กระทรวงศึกษาธิการ (วันที่ 14 มิถุนายน 2564) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความเชื่อมั่นกับนักเรียนและผู้ปกครอง เปิดเทอมวันนี้นักเรียนทุกคนจะได้เรียนอย่างครบถ้วนผ่านช่องทางและแพลตฟอร์มที่เหมาะสม อย่างปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 พร้อมย้ำรัฐบาลเร่งฉีดวัคซันให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสียง กรุงเทพฯและปริมณฑลโดยเร็วที่สุด
ครูกัลยา ให้ความเชื่อมั่น เด็ก-ผู้ปกครอง เปิดเทอมได้เรียนอย่างปลอดภัยจากโควิด-19 ย้ำรัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนให้ครูในพื้นที่เสี่ยงสีแดง

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ ว่า ขณะนี้มีโรงเรียนหลายประเภทได้เปิดเรียนไปตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 แล้วเนื่องจากพื้นที่หรือจังหวัดที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 หรือมีน้อยมาก จึงสามารถทำการปฏิบัติการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ปกติภายใต้มาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดนั้น และเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด

โดยกระทรวงศึกษาธิการขอให้ความมั่นใจว่าโรงเรียนทุกแห่งที่ได้เปิดการเรียนการสอนไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน และที่ได้เปิดในวันนี้ (14 มิถุนายน 2564) มีความพร้อมทั้งในเรื่องการเรียนการสอน รวมถึงเรื่องความปลอดภัยซึ่งให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนใน 5 รูปแบบ คือ 1.On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (ศบค.) 2.On-air เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV 3.On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ 4.On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต และ 5.On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัด หรืออาจใช้วิธีอื่นๆ เช่น วิทยุ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

"กระทรวงศึกษาธิการเรามีประสบการณ์ เกี่ยวกับการเรียนการสอนในทุกช่องทาง และทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง On-line On-air On-hand On-demand ต่างๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ทำให้คุณครูและผู้บริหารโรงเรียนสามารถจัดการให้ความพร้อมและความปลอดภัยในการที่นักเรียนจะมาเรียนที่โรงเรียนเลย หรือจะเรียน On-line หรือช่องทางต่างๆ ด้วยอุปกรณ์ที่ครบถ้วน จึงมั่นใจว่านักเรียนทุกคนจะสามารถเรียนได้ในหลายรูปแบบ คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองก็จะได้สบายใจว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการศึกษาอย่างครบถ้วนและปลอดภัยที่สุด โควิด-19 จะไม่สามารถที่จะมาหยุดการเรียนการสอนของเราได้ "ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

นอกจากนี้คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อว่า ทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนให้กับคุณครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนโดยเร็วที่สุด

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด