สนพ.แพร่ ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5

ศุกร์ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๗:๐๑
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้ นายภีรภัทร เอี่ยมสำอางค์ ตำแหน่งนักเวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ดำเนินการให้คำปรึกษาตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6 โดยให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ณ บริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จำกัด ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
สนพ.แพร่ ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5
สนพ.แพร่ ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด