สพร.13 กรุงเทพ เร่งรับรองความรู้ความสามารถช่างฝีมือแรงงานไทย

ศุกร์ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๔:๑๗
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ช่างในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่าน ได้ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 11 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง  ทางสถาบันขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการประเมินทุกท่าน
สพร.13 กรุงเทพ เร่งรับรองความรู้ความสามารถช่างฝีมือแรงงานไทย

ผู้ที่สนใจเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  หรือที่เรียกอีกอย่างว่าสอบใบ License ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเชื่อม และช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง ?โทร. 022451707 ต่อ 1008 ในวันและเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.) สำนักงานตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Smart Job Center ภายในบริเวณกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขตดินแดง กทม. (ค่าสมัครเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ 1,000 บาท) เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่ 1) แบบ คร.10 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ รับได้ ณ จุดสมัคร 2) รูปถ่าย ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป 3) สำเนาใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 4) ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน 5) ใบรับรองผ่านการอบรม สัมมนา และประสบการณ์ด้านอื่นๆ 6) สำเนาวุฒิการศึกษา ทั้งนี้ เอกสารรายการลำดับที่ 3-6 สามารถใช้ข้อมูลจากสมุดประจำตัวแทนได้ โดยไม่ต้องแสดงเอกสารหลักฐานซ้ำอีก

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

สพร.13 กรุงเทพ เร่งรับรองความรู้ความสามารถช่างฝีมือแรงงานไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด