น้ำใจคนไทยหลั่งไหลมา มอบให้กับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์ฉีดวัคซีน นอก รพ.

พุธ ๐๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๑:๓๖
ผศ.ดร.ธรวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ นมพาสเจอร์ไรส์ ตรา จัสท์ดริ้งค์ จำนวน 5,000 ขวด จาก คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ (ต๊อบ เถ้าแก่น้อย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้ ผศ.ลักขณา เศาธยะนันท์ รองอธิการบดีอาวุโสสายงานบริหารและ อ.ประภา ตันติประเสริฐสุข ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประกอบอาหารและธุรกิจภัตตาคาร (Culinary and Restaurant Excellence Center: CREC) รับมอบข้าว จำนวน 300 กล่อง มะม่วง 200 กิโลกรัม และน้ำดื่ม จำนวน 60 แพ็ค จาก คุณวัฒนา ภู่โอบอ้อม (ต๋องศิษย์ฉ่อย) ที่มอบให้แก่ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อนำไปใช้ในศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล "หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย" เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564
น้ำใจคนไทยหลั่งไหลมา มอบให้กับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์ฉีดวัคซีน นอก รพ.
น้ำใจคนไทยหลั่งไหลมา มอบให้กับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์ฉีดวัคซีน นอก รพ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด