คณะมนุษยศาสตร์ ม.หอการค้าไทย เปิดสอนทางด้านภาษาที่มีความหลากหลาย

อังคาร ๐๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๑:๔๐
อยากเรียนภาษา สหวิทยาการ การแสดง ที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 8 หลักสูตรเชื่อมต่อทุกความสำเร็จ ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ภาษาจีน ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศิลปะการแสดง และสหวิทยาการ (U-DESIGN)#ภาษาเชื่อมต่อทุกความสำเร็จ
คณะมนุษยศาสตร์ ม.หอการค้าไทย เปิดสอนทางด้านภาษาที่มีความหลากหลาย

ภาษาเกาหลี เปิดตัวแผนการเรียนแบบแลกเปลี่ยน (Exchange Program) เรียนที่หอการค้า 3 ปีที่เกาหลี 1ปี!! โดยทางสาขาได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮันยาง (Hanyang University) สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศเกาหลี ได้มีจัดทำแผนการเรียนแบบแลกเปลี่ยนขึ้น โดยการศึกษาจะแบ่งออกเป็น2ช่วง คือช่วงชั้นปีที่1 ถึงชั้นปีที่3 เรียนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และในช่วงชั้นปีที่4 ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮันยาง สาธารณรัฐเกาหลี โดยการศึกษาในแผนการเรียนนี้จะได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และได้รับประกาศนียบัตรจากทางมหาวิทยาลัยฮันยางอีกด้วยwww.facebook.co/…/utcckr

หลักสูตรใหม่ EPIC หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ(E)nglish for (P)rofessional and (I)nternational (C)ommunication ภาษาอังกฤษเชื่อต่อคนทั้งโลก อ่านคล่อง พูดชัด ร้องเริด โพสต์ปังเหมือนเจ้าของภาษา ทวิตข้อความให้กำลังใจ การเจรจาทางการค้า เอกสารงานแปล การติดต่อสื่อสาร การเขียนบทกวี การอ่านนวนิยาย การเรียนรู้วัฒนธรรม การศึกษาโครงสร้างภาษา หลักสูตรนี้ผู้เรียนไม่ต้องเรียนทั้งหมด แต่สามารถเลือกความเชี่ยวชาญได้ตามที่ใจต้องการ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้จริงกับอาชีพต่างๆในปัจจุบันได้m.facebook.com/…nglish/

ภาษาจีน เรียนจีนให้ได้จีน รู้รอบด้านเหมือนไปเรียนที่จีน เรียนรู้วัฒนธรรมจีน เข้าใจประเทศจีน ดูซีรีย์จีน ต้องเรียนภาษาจีน ฟังจีน พูดจีน อ่านจีน เขียนจีน ใช้ภาษาจีนทำงานได้สำเร็จในทุกสายอาชีพ www.facebook.com/…eseutcc ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ เรียนจีน เพื่อทำธุรกิจกับจีน เป็นผู้ประกอบการแบบเก่งภาษาจีน รู้ลึกรอบด้านเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมที่ใช้กับการทำธุรกิจกับจีน เป็นผู้ประกอบการที่โดดเด่นและได้เปรียบกว่า กับหลักสูตรภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ เรียนที่ม.หอการค้าไทย 2 ปี และเรียนที่ BLCU (Beijing Language University) ประเทศจีน 2 ปีได้ 2 ปริญญา

ภาษาญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่นครอบคลุมการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5-N1 ผ่านทางหลายมิติ เช่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น เทคโนโลยีญี่ปุ่น สังคมญี่ปุ่น ผู้คน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สร้างและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับสูงผ่านกิจกรรมและโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นในองค์กรญี่ปุ่นหรือไทยทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเป็นผู้ประกอบการในทุกสายอาชีพที่ต้องใช้การสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น ตลอดจนเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นwww.facebook.com/…tccjap/ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทย อย่างไรก็ต้องเรียน ใช้ภาษาไทยสร้างคอนเทนต์ได้สุดสตรอง คิดได้ คิดเป็น คิดต่างอย่างเข้าใจ ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารตอบโจทย์ทุกความสำเร็จ

ศิลปะการแสดง ครูชวนเล่นมากกว่าสอน ทำจริง งานจริง เวทีจริงๆ ทั้งงานกำกับ เขียนบท แสดง ออกแบบฉาก ออกแบบเสื้อผ้า ออกแบบแสง มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่นักศึกษาใช้งานได้ตลอดเวลา มีผลงานการแสดงตลอดปี และได้ร่วมงานกับนักแสดงมืออาชีพwww.facebook.com/…THEATRE

สหวิทยาการ (U-DESIGN) ไปได้ทุกคณะ เรียนได้ทุกวิชา ในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาสามารถการออกแบบความรู้จากการรวมวิชาในสาขาต่างๆที่สนใจ ข้ามสาขาไปมา เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ เพราะความสำเร็จในการประกอบอาชีพมีหลายรูปแบบ จึงต้องออกแบบหลักสูตรการเรียนได้ด้วยตัวเอง

โทรศัพท์ 095-367-5504LINE OA: @hmautccTwitter | Instagram : @hmautccFacebook : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคลิกเลย : humanities.utcc.ac.th/…ลย : www.utcc.ac.th/…ission/

www.facebook.com/…UTCCIND

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์ ม.หอการค้าไทย เปิดสอนทางด้านภาษาที่มีความหลากหลาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด