ทีเซลส์ ร่วมกับ 365 โซลูชั่นส์ จัดสัมมนาออนไลน์ Business Forum: How to Invest in Covid-19 Situation?

จันทร์ ๐๗ มิถุนายน ๒๐๒๑ ๑๕:๐๖
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ร่วมกับ บริษัท 365 โซลูชั่นส์ จำกัด จัดสัมมนาออนไลน์ Business Forum: How to Invest in Covid-19 Situation? วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting พบกับวิทยากรมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ อาทิ คุณไพบูลย์ นลินทรางกูล นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน, ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ผศ.ภญ.ดร.จิตติมา ลัคนากุล Nabsolute บริษัทสตาร์ทอัพจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภญ.วันทณีย์ เสนาคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันเวนเชอร์ จำกัด สติ๊กเกอร์หัวหอม สูตรป้องกันไวรัส ที่จะมาวิเคราะห์ทิศทางการลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพในยุคโควิด-19 วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในสถานการณ์โควิด -19 และแนวคิดการเกิดผลิตภัณฑ์ โอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด-19 ระบาด รวมถึงทิศทางในอนาคตด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการลงทุน ดำเนินรายการโดย คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ และคุณทวีรัตน์ จิรดิลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด