มกอช. ชวนผู้บริโภค บริโภคอาหารอย่างปลอดภัย World food safety day หรือ วันปลอดภัยอาหารโลก

จันทร์ ๐๗ มิถุนายน ๒๐๒๑ ๑๔:๓๙
"World food safety day" หรือ "วันปลอดภัยอาหารโลก"
มกอช. ชวนผู้บริโภค บริโภคอาหารอย่างปลอดภัย World food safety day หรือ วันปลอดภัยอาหารโลก

องค์การสหประชาชาติได้เห็นชอบและกำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปีเป็น World food safety day โดยในปี 2564 นี้ ทางสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักความสำคัญ คือ "Safe food to day for a healthier tomorrow" หรือ "อาหารปลอดภัยในวันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีในวันพรุ่งนี้" ซึ่งเป็นการเน้นย้ำว่า ณ วันนี้ผู้บริโภคได้อาหารที่ปลอดภัย วันพรุ่งนี้ท่านก็จะมีสุขภาพที่ดี เพราะฉะนั้นความปลอดภัยอาหารต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ และต่อเนื่องไปในอนาคต

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงรณรงค์ ส่งเสริมให้ผู้บริโภค เลือกซื้อ เลือกบริโภค อย่างปลอดภัย คือ 1. การเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีเครื่องหมายรับรอง 2. เลือกซื้อจากผู้ขายที่มั่นใจว่าผ่านการตรวจสอบควบคุมจากทางหน่วยงานของรัฐแล้ว รวมทั้งซื้อสินค้าเกษตรหรืออาหารที่มีที่มาที่ไป ทำการตรวจสอบย้อนกลับได้

มกอช. เชิญชวนให้ผู้บริโภค ตระหนักถึงความปลอดภัยทางด้านอาหาร โดยเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง และตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยขอให้ผู้บริโภคสังเกตว่าบนภาชนะบรรจุสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตร ที่ใช้เป็นอาหารมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานหรือไม่ อาจเป็นเครื่องหมาย Q หรือถ้าเป็นสินค้าที่เป็นเกษตรอินทรีย์ก็จะมีเครื่องหมายออร์แกนิคไทยแลนด์ติดอยู่ อันนี้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยได้คุณภาพ หรือหากสั่งซื้อสินค้าจากตลาดสด ตัวสินค้าอาจจะไม่ได้ติดเครื่องหมาย แต่ว่าตัวตลาดนั้นได้ไปรับรองว่าเป็น Q Market เป็นตลาดที่ขายสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งเช่นกัน

ทั้งนี้ หากซื้อจากห้างสรรพสินค้าก็จะมีป้ายเป็นชื่อ Modern Trade ก็เป็นห้างที่ขายสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน หรือว่าห้างที่มีป้ายสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ก็เช่นกัน หรือหากเลือกบริโภค ไปนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหาร หากมีป้าย Q Restaurant ท่านก็จะมั่นใจว่าร้านนั้นใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย หรือหากจะซื้อสินค้าเกษตรออนไลน์ก็สามารถเข้าไปดูในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ โดยเฉพาะที่ทาง มกอช. พัฒนาขึ้นมา เรียกว่า DGT FARM ที่เน้นเอาสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเข้ามาจำหน่าย ถ้าท่านเลือกซื้อสินค้าจากแพลตฟอร์มนี้ก็จะเป็นสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานทั้งหมด...

ที่มา: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

มกอช. ชวนผู้บริโภค บริโภคอาหารอย่างปลอดภัย World food safety day หรือ วันปลอดภัยอาหารโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด