NPS มอบกระดาษสำนักงานและหน้ากากอนามัย สนับสนุน "หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย"

จันทร์ ๐๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๐:๕๐
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส - NPS ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ปลูกได้ สนับสนุน "หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย" ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) โดยมอบกระดาษ A4 จำนวน 680 รีม A5 จำนวน 600 รีม และหน้ากากอนามัย จำนวน 100 กล่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้รับมอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็น 1 ใน 25 สถานที่ฉีดวัคซีน นอกโรงพยาบาล สามารถรองรับประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ถึง 2,000-2,500 คนต่อวัน ระยะเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน (มิ.ย. - ก.ย.)โดยกำหนดเริ่มให้บริการวันที่ 1 มิ.ย.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น NPS ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนในการป้องกันสนับสนุน และดูแลชุมชน เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ไปด้วยกันสำหรับกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัยโควิด-19 ที่ NPS ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ มอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานราชการ ชุมชน รวม 97 หน่วยงาน จำนวน 52,490 ลิตร สนับสนุนมอบหน้ากากอนามัย 100,000 ชิ้น ให้แก่กรมราชทัณฑ์ มอบหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น ให้แก่สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯจัดซื้ออุปกรณ์วัดอุณหภูมิอินฟราเรดพร้อมเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ตลอดจนหน้ากากอนามัยสบู่เหลวล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ารวมถึงสนับสนุบงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 สนับสนุนถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปมอบให้ผู้กักตัวสังเกตอาการโรคโควิด - 19 ตลอดจนผู้ที่มีรายได้น้อยและขาดรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของบริษัท ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ด้วยมุ่งหวังว่าเราจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวหน้าไปพร้อมกัน
NPS มอบกระดาษสำนักงานและหน้ากากอนามัย สนับสนุน หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด