มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ใช้ศาสตร์ความรู้ที่หลากหลายบูรณาการร่วมกัน เป็นสนามศูนย์ฉีควัคซีน โควิด19

จันทร์ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๕๔
ระยะเวลา 5 วันของการทดลองระบบให้บริการวัคซีน @ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ใช้ศาสตร์ความรู้ที่หลากหลายบูรณาการร่วมกันทั้ง ด้านโลจิสติกส์ และการจัดการ Event โดยนำหลัก Design Thinking มา คิดแก้ปัญหา ออกแบบ ทดลอง และพัฒนาแก้ไข ตลอดทุกวัน เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพในการให้บริการของศูนย์ฉีดวัคซีน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ใช้ศาสตร์ความรู้ที่หลากหลายบูรณาการร่วมกัน เป็นสนามศูนย์ฉีควัคซีน โควิด19

ทำให้เราสามารถให้บริการฉีดวัคซีนกับพี่น้องประชาชนไปมากกว่า 5,000 โดส ใช้เวลาเฉลี่ย 450 โดส / หนึ่งชั่วโมงของการบริการ ครอบคลุมทั้งพนักงานภาครัฐ บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป พระภิกษุสงฆ์ พ่อค้า แม่ค้า มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และพี่ ๆ ที่ทำงานสาธารณะประโยชน์

"ขอบคุณ" - ข้อความสั้น ๆ ที่เราต้องการสื่อให้ถึงทุกภาคส่วนที่มอบโอกาสให้กับเรา

"ขอบคุณ" หอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กทม. และโรงพยาบาลกลาง ที่ให้เราได้มีโอกาส "ตอบแทนคุณแผ่นดิน" ได้ช่วยเหลือคนไทย และต่างชาติ ทุกเพศ ทุกศาสนา

"ขอบคุณ" ทุกแววตาของทุกๆคนที่ให้ไว้กับพวกเรา

แต่..เราต่างหากที่อยากจะบอกว่า "ขอบคุณพี่น้องทุกคน" ที่ทำให้พวกเราทุกคนดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้ประเทศไทยชนะ Covid-19 ไปด้วยกัน

"ครอบครัวหอการค้าไทย เพื่อสังคมไทย"

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ใช้ศาสตร์ความรู้ที่หลากหลายบูรณาการร่วมกัน เป็นสนามศูนย์ฉีควัคซีน โควิด19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด