รมว.ศธ. ส่งกำลังใจครูอาชีวะ ฉีดวัคซีนเตรียมพร้อมครู และบุคลากรทางศึกษา ก่อนเปิดเรียน

ศุกร์ ๒๘ พฤษภาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๐๔
นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฝากให้กำลังใจ และให้ดูแลความเรียบร้อยในการฉีดวัคซีนครูเข็มแรก ของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ณ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน นักศึกษา โดยมีการตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครบ 100% ก่อน และให้สถานศึกษามีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยเน้นความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นหลักตามมาตรการการป้องการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข
รมว.ศธ. ส่งกำลังใจครูอาชีวะ ฉีดวัคซีนเตรียมพร้อมครู และบุคลากรทางศึกษา ก่อนเปิดเรียน

ด้าน ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าการฉีดวัคซีนวันนี้ เป็นการฉีดให้แก่ครูและบุคลากรทุกคนของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร และผู้บริหารสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 13 แห่ง กว่า 300 คน

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด