วว. /ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบเงินบริจาค สิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

ศุกร์ ๒๘ พฤษภาคม ๒๐๒๑ ๐๘:๑๙
ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม (ชรส.) มอบเงินบริจาคและสิ่งของอุปโภค-บริโภค จากทางสมาชิกชมรมฯ ให้แก่ ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ชรส. เป็นชมรมที่ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยหลายๆ แห่งอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ในการนี้ วว. ร่วมบริจาคเงิน เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย N95 ในโอกาสนี้ด้วย วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี
วว. /ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบเงินบริจาค สิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19
วว. /ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบเงินบริจาค สิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด