ครูกัลยามอบทุนเรียน-อยู่ฟรี หลักสูตร "ชลกร" รุ่น 1

อังคาร ๒๕ พฤษภาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๒๖
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (ยืนกลางซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.ศุภชัย ศรีหล้า (ยืนกลางขวา) ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณ พนิช) พร้อมด้วยดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ (ยืนที่ 4 จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ดร.ชาติชาย เกตุพรหม (ยืนที่ 4 จากขวา) ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย (นั่งกลาง) โฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และดร.ปริเวท วรรณโกวิท (ยืนที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KGEO) แถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตร "ชลกร" รุ่น 1 พร้อมมอบทุนเรียน-อยู่ฟรี ตลอดหลักสูตร นำร่องปวส. 5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นำโดย มหาสารคาม อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด
ครูกัลยามอบทุนเรียน-อยู่ฟรี หลักสูตร ชลกร รุ่น 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด