SMT ไฟเขียวเคาะ SMT-W3 ให้ ผถห. เดิม กำหนด Record date 2 มิ.ย.นี้

จันทร์ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๓๗
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ( ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SMT ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3(SMT-W3) จำนวนไม่เกิน 209,119,846 หน่วย ให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ( Right Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาการใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น โดยวอแรนต์มีอายุ 3 ปี ระยะเวลาการใช้สิทธิทุก 3 เดือน หรือทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร SMT - W3 ( Record date) ในวันที่ 2 มิถุนายน นี้
SMT ไฟเขียวเคาะ SMT-W3 ให้ ผถห. เดิม กำหนด Record date 2 มิ.ย.นี้

สำหรับเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนด้วยการออกวอแรนต์ในครั้งนี้ ผู้บริหารเผยว่า จะนำไปใช้ในการขยายกิจการในอนาคต เตรียมขยายกลุ่มลูกค้ารายใหม่เสริมพอร์ต พร้อมทั้งเน้นการผลิตสินค้ามาร์จิ้นสูง ควบคู่กับการควบคุมต้นทุนอย่างรัดกุม โดย SMT เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เช่น OSAT( IC - packaging & Advance Packaging ) , Optics และ PCBA & Box build สำหรับผลประกอบการที่ผ่านมา โชว์ผลงานยอดเยี่ยมทำกำไรสตรอง 4 ไตรมาสติดต่อกัน ตั้งเป้าหมายยอดขายปีนี้ราว 3,000 ล้านบาท ด้านนักวิเคราะห์จาก บล.หยวนต้า ให้ราคาเหมาะสมที่ 6.30- 7.55 บาท ในปีนี้

ที่มา: ไออาร์ พลัส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด