เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมเคียงข้างสู้วิกฤตโควิด-19 ในโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน"

จันทร์ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๑๖
เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมเคียงข้างสู้วิกฤตโควิด-19 ในโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน"ส่งมอบแอลกอฮอลล์ หน้ากากอนามัย ของใช้จำเป็น ให้กับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนและสภาองค์กรชุมชน เขตยานนาวา
เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมเคียงข้างสู้วิกฤตโควิด-19 ในโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน

เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมเคียงข้างคนไทยในวิกฤตมาอย่างต่อเนื่อง ได้เดินหน้าโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" และโครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 ส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แอลกอฮอลล์ ของใช้จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นางสาวกรองทอง โชติช่วง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบให้กับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการต่างๆเพื่อสังคม ซึ่งมี นางสาวอารีย์ อาภรณ์ ผู้ประสานงานโครงการพลเมืองอาสา ผู้รับมอบ

พร้อมกันนี้ นายอนุชาย เย็นใจ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นผู้แทนส่งมอบแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน และ สภาองค์กรชุมชน เขตยานนาวา ที่ทำหน้าที่ประสานงาน เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการทางด้านสุขภาพปัจจุบันทำงานครอบคลุมทั้ง 17 ชุมชนในเขตยานนาวา โดยมี นางสำลี ศรีระพุก ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน และประธานสภาองค์กรชุมชน เขตยานนาวา เป็นผู้รับมอบ

ซีพี ออลล์ ขอเป็นกำลังใจให้กับคณะแพทย์ พยาบาลและ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน พร้อมขออยู่เคียงข้างคนไทยในวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่า "คนไทยไม่ทิ้งกัน"

ที่มา: ซีพี ออลล์

เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมเคียงข้างสู้วิกฤตโควิด-19 ในโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด