มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ รับมอบหัวลากรถ 6 ล้อ มูลค่า 1.74 ล้านบาท จากกลุ่มครอบครัวอากง และ วิลเลจเศรษฐี

ศุกร์ ๒๑ พฤษภาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๒๗
วิกฤตการระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทย ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง การเดินทางของหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ โครงการ 'สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี' จึงต้องหยุดชะงักลง เพื่อสุขอนามัยของเด็กๆ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ในโอกาสนี้ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงสมรรถนะของหน่วยรถให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มครอบครัวอากง และวิลเลจเศรษฐี ในการบริจาคหัวลากรถ 6 ล้อ มูลค่า 1,740,000 บาท พร้อมกันนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด หรือ เอฟบีที เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดเก็บรถอย่างปลอดภัยอีกด้วย

มรว.จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย กล่าวว่า "กว่า 5 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือเด็กไทยด้านทันตสุขภาพ ผ่านการดำเนินโครงการร่วมกับ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ผู้ช่วยทันตแพทย์จากโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทันตแพทย์จิตอาสาจากมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) ในการออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ 'สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี' ระดมทีมทันตแพทย์ให้บริการตรวจและรักษาฟันฟรีมอบโอกาสให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ"

ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 หน่วยรถทันตกรรมฯ ได้ขนทัพบุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์มุ่งหน้าสู่ จ.ปัตตานี และ จ.นครศรีธรรมราช เป็นลำดับถัดไปในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้บริการด้านทันตกรรมแก่น้องๆ ในรูปแบบภาวะปกติใหม่ (New Normal) โดยดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด อาทิ การคัดกรองสุขภาพ ทีมทันตแพทย์ใส่ชุดป้องกันตนเองส่วนบุคคล (PPE) ใช้เครื่องดูดละอองน้ำลายฝอย External Oral Suction (EOS) สำหรับการให้บริการที่มีการฟุ้งกระจาย เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปาก ให้บริการตรวจและรักษาฟันแก่น้องๆ รวมทั้งสิ้นมากกว่า 3,400 ราย

นายวรวิทย์ คำลาย ตัวแทนกลุ่มครอบครัวอากง และวิลเลจเศรษฐี กล่าวว่า "กลุ่มวิลเลจเศรษฐีเกิดจากการรวมตัวของผู้ที่มีความชื่นชอบในกิจกรรมการกุศล สำหรับการบริจาคหัวลากรถคันใหม่นี้ ด้วยเล็งเห็นว่าสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับเด็กไทยจำนวนมาก หัวลากรถรุ่นนี้มีความเหมาะสมในการเดินทางไปยังถิ่นทุรกันดาร ขึ้นเขาบนทางลาดชันที่ต้องใช้กำลังมาก มีความแข็งแรงทนทาน อีกทั้งยังบำรุงรักษาง่าย เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมโครงการนี้ให้มีแรงขับเคลื่อนต่อไป และขยายความช่วยเหลือให้เด็กไทยได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทั่วประเทศ"

นายมนต์ชัย โชคไพบูลย์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้งกูดส์ จำกัด หรือ เอฟบีที กล่าวว่า "ด้วยศักยภาพของพื้นที่ในโรงงานผลิตเสื้อผ้า และอุปกรณ์กีฬาภายใต้แบรนด์เอฟบีทีนี้ เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมโครงการดีๆ โดยสนับสนุนสถานที่จอดรถขนาดใหญ่ เก็บรักษาให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม และปลอดภัย เพื่อสามารถยังประโยชน์ให้กับเด็กๆ ที่รอคอยความช่วยเหลือต่อไป"

มร.เฮสเตอร์ ชิว ประธานกรรมการ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ กล่าวว่า "แม้วิกฤตนี้ยังไม่สิ้นสุดลง แต่มูลนิธิฯ ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก และครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป โดยเตรียมทรัพยากรทุกๆ ด้าน ตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้พร้อมออกเดินทางเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย อย่างไรก็ดีเป้าหมายนี้จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้ หากขาดแรงสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มูลนิธิฯ ขอขอบคุณจากใจจริงที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กไทย ขอบคุณที่มอบโอกาสด้านทันตสุขภาพให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้เด็กๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตอย่างแข็งแรง เพื่อส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทยต่อไป"

หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โรนัลด์ แมคโดนัลด์ (Ronald McDonald Dental Care Unit) ภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ให้บริการด้านทันตสุขภาพ ทั้งด้านการรักษาและป้องกันให้กับเด็กด้อยโอกาสและยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างออกหน่วย ระยะเวลาโครงการรวม 10 ปี (2558-2567) ตั้งแต่ปี 2558-2563 ให้บริการตรวจรักษาฟันไปแล้วมากกว่า 37,000 คน

"ภายในปี 2564 นี้ หน่วยรถแห่งความหวัง มีกำหนดออกเดินทางไปยัง จ.สุรินทร์ จ.ขอนแก่น จ.นครพนม จ.อุดร และ จ.ยะลา โดยตั้งเป้าหมายให้บริการด้านทันตกรรมแก่เด็กๆ รวมทั้งสิ้น 3,000 ราย เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน" มร.เฮสเตอร์ กล่าวสรุป

ท่านสามารถแบ่งปันโอกาสให้กับผู้ป่วยเด็ก และครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ ร่วมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ได้ที่ www.rmhc.or.th หรือ บริจาคผ่าน Bank Application โดย Scan QR Code บน Facebook, กล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ, บริจาคผ่านเครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติ, เครื่องคิดเงินที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขา กล่องรับบริจาคไดร์ฟทรู และ True Money Application รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.rmhc.or.th และ www.facebook/rmhcthailand

ที่มา: แมคไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด