สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับช่างเชื่อมไทยสู่มาตรฐานสากล

ศุกร์ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๗:๕๒
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายช่างเชื่อม ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือช่างเชื่อมมาตรฐานสากล (18 ชั่วโมง) สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเลทตามมาตรฐานสากล (Manual Metal Arc Welding International Fillet Welder : ISO 9606-1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 10 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารฝึกอบรมฝ่ายช่างเชื่อม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับช่างเชื่อมไทยสู่มาตรฐานสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด