ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบเงิน 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิศิริราช เพื่อสนับสนุนงานโรงพยาบาลสนามของ อว.

ศุกร์ ๑๔ พฤษภาคม ๒๐๒๑ ๑๗:๔๓
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ร่วมสมทบบริจาคเงินให้กับมูลนิธิศิริราช เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนาม กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยมี ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ รองอธิการบดีอาวุโส สายงานการเงินและบริหาร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในการมอบเงิน โดย ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวง อว.
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบเงิน 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิศิริราช เพื่อสนับสนุนงานโรงพยาบาลสนามของ อว.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด