เซเว่น อีเลฟเว่น ส่งกำลังใจ สปป.ลาวสู้โควิด-19 ร่วมมือทูตไทย และTICA ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ศุกร์ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๐:๒๓
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับประชาชน สปป.ลาว ผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ โดยได้รับการสนับสนุนในการขนส่งจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ
เซเว่น อีเลฟเว่น ส่งกำลังใจ สปป.ลาวสู้โควิด-19 ร่วมมือทูตไทย และTICA ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

โดย นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วย ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้ช่วยบริหารประธานคณะผู้บริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนบริษัทร่วมส่งมอบครุภัณฑ์ทางแพทย์ให้กับ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการส่งต่อไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ นำไปช่วยเหลือประชาชนต่อไป

นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและสังคมตามปณิธานองค์กร ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน
และภายใต้ค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ตามด้วยประชาชน และองค์กร เมื่อเราได้รับทราบถึงการระบาดของโควิด-19 ในสปป.ลาว เราจึงรู้สึกเป็นห่วง และอยากร่วมส่งกำลังใจไปถึงประชาชนคนลาวทุกๆคน ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว และต้องขอขอบคุณทางสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการนำครุภัณฑ์ทางแพทย์ไปส่งมอบให้กับประชาชนในสปป.ลาวในครั้งนี้ด้วย

"ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม บริษัทและพนักงานของเราทุกคนพร้อมจะมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ และในอนาคตอันใกล้นี้ ที่เราจะเข้าไปเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในสังคม
สปป.ลาว เราก็จะยึดเอาค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ไว้เป็นหลักที่ต้องสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและชุมชุนที่เราไปอยู่เอาไว้ก่อนเสมอ ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ เราได้เห็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลและทุกภาคส่วนในสปป.ลาว เพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 เซเว่น อีเลฟเว่น จึงอยากขอส่งแรงใจร่วมกับประชาชนลาวทุกๆ คนในการผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน" นายชัยโรจน์กล่าว

ด้าน นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวถึงการที่ รัฐบาลไทย
โดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้การสนับสนุนรัฐบาล สปป.ลาวและร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วน รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ลาว เพื่อรับมือกับโรค COVID-19 ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว อาทิ ชุด PPE ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและการตรวจรักษาโรค อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการเครื่อง RT-PCR และห้องตรวจเชื้อความดันบวก นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ (Medical Consultation) เพื่อเปิดช่องทางให้แพทย์ลาวและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไทยให้การปรึกษาในการรักษาและอภิบาลผู้ป่วยโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดอัตราการเสียชีวิต ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการดังกล่าวระหว่างจังหวัดชายแดนไทย-ลาว และในวันนี้ก็รู้สึกขอบคุณ บมจ.ซีพี ออลล์ และยินดีที่ได้มีความร่วมมือกับภาคเอกชนไทยในลักษณะ Public Private Partnership (PPP) เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่รัฐบาล สปป.ลาว

ที่มา: ซีพี ออลล์

เซเว่น อีเลฟเว่น ส่งกำลังใจ สปป.ลาวสู้โควิด-19 ร่วมมือทูตไทย และTICA ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด